Фондация „Мусиз“ е създадена като художествен проект на Иван Мудов през 2010 г. и по-късно прераства в организация с общественополезна дейност. Основната цел на фондацията е развитието и популяризирането на съвременното изкуство.

„Мусиз“ осъществява дейността си в партньорство със сродни организации и институции в международен план, като развива образователни инициативи, ръководи резидентни програми, поддържа информационна база, архив и библиотека за съвременно изкуство и извършва издателска дейност.

Сред първите продължаващи проекти на фондацията са платформите „Майстори на фотографията“ и „Галерия за една нощ“, чиято цел е насърчаването на сцената за визуални изкуства в България: „Майстори на фотографията“ представя на публиката международно признати автори като организира техни изложби и лекции в страната. „Галерия за една нощ“ възниква като художествен проект за пространство за изкуство, в което се показват изложби или пърформанси единствено за вечерта на откриването на събитията.

Мисията на фондация „Мусиз“ е да създава нови канали за обмен на знание и художествени проекти, които
да допринесат към световната карта на културни събития.Musiz Foundation Bulgaria, Sofia 1504, 22 Blvd. Yanko Sakazov tel: +359 899911599 musizfoundation@gmail.com
Copyright © 2014 Musiz Foundation; All rights reserved