ГЕНЕАЛОГИИ НА БЪЛГАРСКОТО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО


„Генеалогии на българското съвременно изкуство“ включва четирима български автори, представители на различни артистични жанрове и групи, които освен като творци са представени и като авторитети в областта на историята и художествената критика. Използвайки характерни за тяхната сфера техники и медии: видео арт и документация, плакат, фотография, мода и прочее, те визуализират и текстуализират конкретен период от българското изкуство, създавайки оригинален контекст под формата на „родословното дърво“. Проучванията им са обосновани на исторически факти, но пречупени през личния опит и участие в историческите процеси. Проектът представя Албена Михайлова/Бенджи, Лиляна Караджова, Мариела Гемишева и Ненко Атанасов. 

 

 

Албена Михайлова - Бенджи

Лиляна Караджова

Мариела Гемишева

Ненко АтанасовMusiz Foundation Bulgaria, Sofia 1504, 22 Blvd. Yanko Sakazov tel: +359 899911599 musizfoundation@gmail.com
Copyright © 2014 Musiz Foundation; All rights reserved