Росела Бискоти

Процесът (2010 - )

20.04.2013 Силният интерес на Росела Бискоти към миналото и начините, по които говорим за него, поставя под въпрос идеята за абсолютна историческа истина. Реконструирайки наративи, в които колективното и личното са в конфликт, творбите ѝ впечатляват със задълбочените си проучвания, талантливи сценарии и умел монтаж. Незавършеният ѝ проект "Процесът" (започнат през 2010 г.) изследва радикалните социални и политически движения в Италия през 70-те години на ХХ век. Тема на Бискоти са най-значимите съдебни процеси през т.нар. Anni di Piombo (Оловни години), когато страната е залята от тероризъм, а мнозина леви интелектуалци и активисти (Тони Негри, Паоло Вирно и др.) са изправени пред съд. В пърформанса се преплитат гледните точки на преводач, който прави превод на фонограмата на Оловните години (редактиран от художничката); на машинописка, протоколираща превода и на публиката, която е в ролята на свидетел. В рамките на "Близо, по-близо, заедно – уроци по съжителство" творбата на Бискоти контекстуализира добросъвестния опит да бъдат пренаписани истините от близкото минало.Musiz Foundation Bulgaria, Sofia 1504, 22 Blvd. Yanko Sakazov tel: +359 899911599 musizfoundation@gmail.com
Copyright © 2014 Musiz Foundation; All rights reserved