Президент Линдън Б. Джонсън при Статуята на свободата, Ню Йорк, 1965