Шествие на Джеймс Мередит за граждански права, близо до Кантон, Мисисипи, 1966