Сълзотворен газ по протестиращите за граждански права, Кантон, Мисисипи, 1966